O nás

CONTACT - CONSULT - CONTRACT

3 fázy biznisu aj podtitul našej spoločnosti evokuje, že nie je nič ľahšie, ako dospieť k cieľu. Pravdou však je, že od CONTACT-u po CONTRACT je dlhá a náročná cesta. 

Cieľom našej spoločnosti je našim zákazníkom túto cestu čo najviac skrátiť a zjednodušiť, aby ich vlastná voľba dodávateľa bola čo najefektívnejšia a pritom najekonomickejšia. Našou prácou je teda pomoc a poradenstvo (CONSULT) v oblastiach, kde máme bohaté skúsenosti jednak na strane vendorov (HP, IBM, LENOVO, DELL, EMC, MICROSOFT, VMWARE...) a jednak na strane zákazníckej - servisnej a inštalačnej. Pretože pri výbere najvhodnejšieho IT hardwaru, softwaru alebo technológie by nemala zohrávať hlavnú úlohu len cena, ale aj efektivita a integrita celého riešenia.

3 hlavné etapy každého projektu, zahŕňajú samozrejme zložitejší proces od analýzy klientských potrieb a prieskumu trhu cez optimalizáciu prostredia,  prioritizáciou technických špecifikácií až po predvýber produktov.

Našou silnou stránkou sú výstupy a podklady pre rozhodovací proces klienta, ktoré okrem prehľadnosti obsahujú aj váhovosť podľa vopred odsúhlasených kritérií. 

3 hlavné oblasti našej činnosti sú: 

 - technické poradenstvo pri IKT produktoch a technológiach

 - konzultačná činnosť pri internom výberovom procese, ale aj verejnom obstarávaní

 - poradenstvo v oblasti štátnej pomoci v pôsobnosti MH SR, či európskych štrukturálnych fondov

 

Neváhajte preto CONTACT-ovať našich CONSULT-antov a s našim CONTRACT-om budú spokojné obe strany.

Teším sa na spoluprácu.

Za spoločnosť 3CON s.r.o.
Karol Bielik - konateľ

Kontakt

3CON s.r.o.
Šafárikovo námestie 7
811 02 Bratislava
IČO: 47005076
DIČ: 2023689019
tel.:     +421 903 881 771
e-mail:  contact@3con.sk