Produkty

Hardvérové poradenstvo
a konzultácie

výber hardvéru
údržba hardvéru
správa hardvéru
servis hardvéru

Softvérové poradenstvo
a konzultácie

výber softvéru
údržba softvéru
správa softvéru

Poradenstvo a konzultácie
pri vývoji softvéru

analýza
návrh
programovanie
testovanie
implementácia
servis

Kontakt

3CON s.r.o.
Šafárikovo námestie 7
811 02 Bratislava
IČO: 47005076
DIČ: 2023689019
tel.:     +421 903 881 771
e-mail:  contact@3con.sk